15.09.2022 13:15:19

AÇIKLANAN TOPLU KONUT PROJESİ EKSİK, YETMEZ AMA HİÇ YOKTAN EVET…

AÇIKLANAN TOPLU KONUT PROJESİ EKSİK, YETMEZ AMA HİÇ YOKTAN EVET… ,

Konut hakkı insanın en temel haklarından biridir. Anayasamızın 57. maddesine göre devlet, konut ihtiyacını giderecek tedbirler almak zorundadır.

Türkiye Değişim Partisi olarak, konut sorununun çözümüne ilişkin önerilerimizi daha önce kamuoyuyla paylaştık. Bu önerilerimizin eksik de olsa dikkate alındığını görüyoruz.

Açıklanan projenin eksiklikleri olmakla beraber, proje tamamlanabilir ve evi olmayanlar ev sahibi olursa biz bundan memnuniyet duyarız. Bizim ilk etapta gördüğümüz eksiklikler şunlardır:

  • Açıklanan rakamları ve taksitleri asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin ödemelerine imkân yoktur. Asgari ücret de artırılmalıdır.
  • Yapılacak konutların tarım arazileri ve doğal alanlar üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Anadolu’da yaprak kımıldamıyor. Bu proje birtakım teşvikler kullanarak nüfusu bir milyondan az olana illerde uygulansaydı Anadolu canlanır, büyükşehirlerdeki yoğunluk azalırdı.

Türkiye Değişim Partisi olarak konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Eksik gördüklerimizi de iktidarımızda yapacağız.

Türkiye Değişim Partisi iktidarında herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olacak.