10.08.2022 11:34:41

Ekonomik Milliyetçilik

Ekonomik milliyetçilikte dış ticaret devlet tarafından yapılmalıdır. Ekonomik faaliyetlerin kontrol ve denetleyicisi olmalıdır.

 

Korumacılık bir ülke için ihracat fazlası oluşturarak ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Teknolojide yaşanan gelişme ve değişime birlikte rekabetin küreselleşmesi uçak ve telekomünikasyon sektörlerinde devletlerin müdahalesinin (savunma sanayi) artması denetleyici olması gerekmektedir.

Devletlerin çıkarına dayalı politikaları; sektörel, teknolojik ve ekonomik kazançlar ile ilgili Ulusal savunma sanayilerinin önemi büyüktür.

Ulaşım, ağır makine, araç ve gereçleri ile en yüksek teknoloji sektörlerini korumalıdır. Küresel rekabet ortamı sağlanmalıdır. Küresel krizlere karşı devletin güçlü olması gerekmektedir. Gerekli önlemleri almalıdır.

Devlet; Piyasa şartlarına göre tüketicileri korumalıdır.

Ekonomik milliyetçilik, kendi üretimini tüketicilere yeter hale getiren, planlı güvenli sertifikalı tahıl ve gıda üretimi yaparak ürettiği ürünlerin fazlasını dış dünyaya ihraç etmektir.

Kimseye muhtaç olmadan tarım gıda hayvancılık ve sanayi üretiminde dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır. Tam bağımsız Türkiye için üreterek büyüyen güçlü ekonomi zengin millet olmanın yolu kendi ürünlerimizi korumak ekonomik milliyetçiliktir.

 

YERLİ MALI YURDUN MALI HERKES ONU KULLANMALI.