03.02.2021 20:28:02

Mustafa Sarıgül Kastamonuʼ da Basın Açıklaması Yaptı.

“Yurttaşlarımızla birlikte büyük bir yolculuktayız bu yolculukta tek dayanağımız enerji kaynağımız; ülkemizin geleceğine olan inancımız halkımıza olan sevgimiz bayrağımıza toprağımıza olan bağlılığımızdır.

Değerli yurttaşlarım; Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz halkımızla buluşuyor onları dinliyoruz gördüğümüz manzara çok açıktır; insanlarımız işsiz, halkımız mutsuzdur gittiğim her yerde büyük bir umutsuzluk, karamsarlık görüyorum geleceğe endişe ile baktığınızı biliyorum soruyorum sizlere… Halinizden memnun musunuz? İşiniz gücünüz yerinde mi? Çocuklarınızın geleceği emniyette mi? Yüzünüz gülüyor mu? Mutlu musunuz? İşte ülkemizin içine düştüğü manzara bu! Ne yazık ki durum iyi değil, işler iyi gitmiyor ne yazık ki oy verip Ankara’ya gönderdiğiniz siyasetçiler iktidarı ve muhalefetiyle sorunlarınıza çözüm üretmek yerine yapay gündemlerle vakit geçiriyorlar.

Değerli yurttaşlarım; doğru siyaset boşa vakit geçirmek değil hizmet üretmektir; doğru siyaset laf üretmek değil, çözüm üretmektir

İşte biz bugünkü yanlış siyaset anlayışının devamı için değil halkımıza hizmet etmek dertlerine derman olmak için yollardayız.

Değerli yurttaşlarım; esnaflarımızın sorunlarını biliyorum siftah yapmadan akşamı getiren dükkanının kirasını ödeyemeyen borç içinde kara kara düşünen esnaf kardeşlerim biz senin için yollardayız.

Çiftçilerimizin sorunlarını biliyorum mazot parasını bulamadığı için traktörünü satan ürününün parasını tahsil edemeyen kredi borcunu geri ödemekte zorlanan çiftçi kardeşlerim biz senin için yollardayız.

İşçilerimizin sorunlarını biliyorum asgari ücretle günde 12 saat ter akıtan çoğu kez sigortası bile ödenmeyen sesini yeterince duyuramayan her an işini kaybetme endişesi duyan işçi kardeşlerim biz senin için yollardayız.

Kültür elçisi sanatçılarımız, müzisyenlerimiz, tiyatrocularımız özellikle mahalli basın büyük sıkıntı içindedir destek beklemektedir bu desteğin iktidar tarafından verilmesini acilen arzu etmekteyiz

Değerli yurttaşlarım siyasetçiler her seçimde size gelirler vaatlerde bulunurlar sonra Ankara’ya geri dönerler ve başka işlerle uğraşırlar bizler böyle siyasetçiler olmayacağız biz bu siyaset anlayışını değiştireceğiz. Sistemin aksayan yönlerini düzelteceğiz tıkanan kanalları açacağız. Siyaseti demokratikleştireceğiz, siyaseti halkımızla birlikte yapacağız sistemin adamı değil halkımızın evladı olacağız bu ilkeden asla ve asla ayrılmayacağız.

Değerli yurttaşlarım; benim siyasi geçmişim sözlerimin teminatıdır…

Ülkemizi değiştirmek istiyorsak bugünkü siyaset anlayışını kökten değiştirmeliyiz

Tercihimiz, bugünkü iktidar ve muhalefet çekişmesinden daha büyüktür tercihimiz, bu ülkenin insanları olarak hepimizle ilgidir ya mevcut siyasetin dar ve kısır çekişmesine katlanmaya devam edeceğiz ya da ayağa kalkarak bu gidişe bir dur diyeceğiz! Bugün bizler de aklımızla be kalbimizle çalışır ve birlik olursak bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Ülkemizi bir kez daha insanca yaşamın ve umudun ülkesini yapabiliriz birlikte başarabiliriz buna olan inancım tamdır özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum, sevgili gençler; gücünüze inanın ve geleceğe umutla bakın, korkmayın cesur olun, korkmayın fikrini söyleyin, korkmayın bizi eleştirin çünkü artık Türkiye Değişim Partisi var

Değerli yurttaşlarım Türkiye Değişim Partisi, gençlerle, kadınlarla her yaştan her yöreden her meslekten yurttaşlarımızla ülkemizi mutluluğa taşıyacaktır önemli olan çok çalışmak ve halkımıza doğruları anlatmaktır biz hep doğruları söyleyeceğiz hep sevgiyle ve bilgiyle yaklaşacağız paylaşımcı olacağız lidere bağlı değil halka bağlı demokrasiyi biz gerçekleştireceğiz!

Adaletsizlik karşısında güçlü ve cesur olacağız ön yargı ve nefret karşısında güçlü ve cesur olacağız işsizlik ve umutsuzluk karşısında güçlü ve cesur olacağız güçlüklerden daha güçlü çıkmak için birleşeceğiz başarısızlık bizim alışkanlığımız değildir. Zamanla yarışacağız halkımızın mutluluğu ve ülkemizin kalkınması için, gecemizi gündüzümüze katacağız büyük değişimi mutlaka gerçekleştireceğiz! bu büyük değişime siz de destek verin!

Millî Mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış olan Kastamonu’da fabrikaların özelleştirilmesinden dolayı tarımda sıkıntılar yaşamaktadır.


2018-2019 eğitim öğretim döneminde 815 öğretmen açığı bulunmaktadır. Bu açık, şehirde eğitim sorununun en temel sorunudur.


Kastamonu en çok çiftçisi azalan ilk 15 ilin arasında. Çiftçiler artık ekemiyor, biçemiyor…


İstanbul’da yaşayan Kastamonu sayısı, Kastamonu nüfusundan daha fazla. Bu şehrin en büyük sorunlarından birisi göç. Türkiye Değişim Partisi iktidarında şehirde vizyon projelerle işsizlik son bulacak, göç bu sayede engellenebilecektir.


Kastamonu’nun sahip olduğu turizm potansiyelinden daha fazla yararlanılarak, bu şehirde turizm 12 aya çıkarılacaktır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kastamonu’da alternatif turizm imkanlarını daha etkin kullanarak şehirde turizmi ekonomik bir değer haline getirmek için çalışmalar yapılacaktır.


Kastamonu’nun sahip olduğu orman ürünleri potansiyelinden katma değeri yüksek ürünler üretecek şekilde faydalanabilmesi bu alanda yatırımlar desteklenecektir.


Türkiye Değişim Partisi iktidarında ulaşım başta olmak üzere ihtiyaç duyulan altyapı ihtiyaçları belirlenerek sorunlar giderilecektir.

Kastamonu tarım, turizm ve orman ürünleri gerekli zenginliği sahip bir şehir olmasına rağmen markalaşma yolunda sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin; Kastamonu açısından sarımsak önemli bir ürün olup, Türkiye üretiminin yaklaşık dörtte biri bu ilde gerçekleştirilmektedir ama gerekli markalaştırma maalesef gerçekleştirilememiştir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kastamonu’nun bünyesinde barındırdığı sarımsak, pirinç gibi ürünlerin markalaşma çalışmaları hızla başlatılıp bu ürünler dünya pazarına tanıtılıp, sunulacaktır.


Kastamonu’da yerel basına gerekli destek sağlanacaktır ve bu şehrin tanıtımını yapılması için yerel basından destek alınacaktır.

Kastamonu’da hayvancılık son dönemlerde tarihinin en kötü sürecini yaşamaktadır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında katma değeri daha yüksek ürünler üretecek şekilde hayvancılık sektörüne sahip çıkılacak, Türkiye Değişim Partisi hayvancılık sektöründe ürettiği projelerle bu sektör canlanacaktır.


Türkiye Değişim Partisi iktidarında ilin ekonomik gelişimini hızlandıracak karayolu iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak, demiryolu çalışması yapılacaktır.

Toysa ilçesi, Türkiye pazarında duyulan tela ihtiyacının %50’sini tek başına karşılayabilmektedir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Tosya ilçesinde üretilen Tela üretimi markalaştırılıp, desteklenerek Kastamonu ekonomisi canlandırılacaktır.


İlde üniversitenin varlığı ildeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması adına önemli bir fırsattır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında şehirde hangi sektörde nitelikli işçi ihtiyacı varsa belirlenecektir ve ihtiyaç duyulan nitelikli işçi sayısını bitirmek için üniversitede yeni bölümler açılacaktır. Üniversiteler şehre hizmet ederek, nitelikli işçi ihtiyacını karşılayacaktır.


Kastamonu, yeraltı rezervlerinin zenginliği açısından büyük bir potansiyele sahiptir. İl sınırları dahilindeki mermer, bor, kömür ve bakır yatakları bu zenginliğin bir göstergesi niteliğindedir ama bu şehrin insanı buranın zenginliğinden faydalanamamaktadır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bu şehrin zenginliklerinden hem bu topraklar, hem bu toplarda yaşayan insanlar yararlanacaktır.


Kastamonu’da faaliyet gösteren tersaneler, ahşap gemi ve yat imalatında önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kastamonu’daki tersanelerinde üretilen bu yat ve gemiler, yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşması için gerekli reklam çalışması devlet eliyle yapılacaktır.

Uzun yaşam sırrı olarak belirtilen, üryani eriği sadece ama sadece Kastamonu’da yetişmektedir. Bu ürün bu şehrin kalkınmasına yetecek bir ürün olmasına rağmen gerekli reklamı yapılmaması nedeniyle hak ettiğini değeri görememektedir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bu bereketli şehrin toprakları canlandırılacak, üretecek ve gerekli destek sağlanacaktır.


Tarıma dayalı sanayi Kastamonu’da maalesef yeteri kadar gelişmemiştir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bu şehirde fabrikalar kurulacak, OSB(Organize Sanayi Bölgeleri) sayısı arttırılacak, şehirde gerekli istihdam sağlanacaktır.”