14.02.2023 16:36:37

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül 13.02.2023 Pazartesi günü haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA YER ALMAYA DEĞİL, YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ Depremin ilk gününden beri bölgedeydim. Yapılanı, yapılmayanı gördüm. Yapılması gerekenleri tespit ettim. Genel merkezdeki parti yöneticilerimiz, bir afet koordinasyon merkezi kurdular, teşkilatlarla temasa geçtiler. Türkiye Değişim Partisi olarak, genel başkanıyla, genel merkeziyle, mahallî teşkilatlarıyla yardım seferberliğine katkı sağladık. Türkiye Değişim Partisi olarak sosyal medyada yer almaya değil, yaraları sarmaya çalışıyoruz. OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA DAHİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN AYRILMAMALIYIZ Bugün ülkemizin en önemli sorunu deprem ve deprem kaynaklı ekonomik, sosyal ve psikolojik risklerdir. Şartlar ne kadar olağanüstü olsa da yönetenler hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmamalıdır. İnsan haklarına aykırı davranılmamalı, suçu ne olursa olsun, hiç kimse yargısız infaz, linç, dayak ve işkenceye maruz kalmamalıdır. Bu tip hareketler başlarsa sonunun nereye varacağı kestirilemez. ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL VE SİYASİ OLAYLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ İhtiyaçların zamanında ve tam olarak giderilememesi, hukukun üstünlüğüne uyulmaması gibi hatalar ve bölgenin demografik yapısı nedeniyle çok önemli sosyal ve siyasi olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu çok ciddi bir meseledir. MGK derhal toplanmalı ve bu konuyu derhal görüşmelidir. NÜFUS YAPISININ DEĞİŞMESİ BİR BEKA MESELESİDİR Bölge büyük bir yıkıma uğramıştır. Bu yıkım nedeniyle nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilmemelidir. Bu bir beka meselesidir. Bölgede yabancılara emlak satışı yasaklanmalıdır. Bölgede önceden de zaten stratejik bir sorun olan göçmen konusu muhakkak çözülmelidir. DEPREM VE DOĞAL AFETLER BAKANLIĞI KURULMALI Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden başlayarak Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı kurulması gerektiğini söyledik. Bu felaket de gösterdi ki İçişleri Bakanlığına bağlı Acil durum ve Afet yönetimi başkanlığıyla bu iş yürümüyor. Merkezden afet yönetilemiyor. Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı hemen kurulmalıdır. Bu bakanlık yerelde teşkilatlanmalı ve çok güçlü bir bütçesi olmalıdır. HAYAT OLABİLDİĞİ KADAR NORMALE DÖNDÜRÜLMELİ İlk yapılması gereken, hayatın olabildiği kadar normale döndürülmesi için çalışmaktır. Halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak, kış şartlarından koruyacak şekilde barınmalarını sağlamak, ondan sonra da geçici iskâna geçmemiz lazım. Kamu hizmet binaları okullar, hastaneler, tamiri mümkünse tamir edilerek, mümkün değilse geçici yapılarla kısa süre içerisinde hizmete geçirilmelidir. Esnafa, sanayiciye, tüccara, çiftçiye destek verilmeli, çarşı-pazar açılmalı, çarklar yeniden dönmelidir. Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili spekülatif bilgiler dolaşıyor. Bu konuda kamuoyu aydınlatılmalı, çocuklarımızın emniyet içinde olduğu konusunda içimiz rahat etmelidir. DEPREM VERGİSİ FONA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ VE DEPREM İÇİN HARCANMALI Deprem yaralarını sarmak için geçici olarak çıkarılan deprem vergisi özel iletişim vergisi haline dönüşmüş ve kalıcı hala gelmiştir. Özel iletişim vergisi, genel bütçe içindeki bir vergi türü olarak kaldığı zaman başka amaçlar için de harcanabilmektedir. Bu vergi, işsizlik fonu gibi bir fona dönüştürülmeli ve sadece deprem için kullanılmalıdır.