26.04.2022 15:55:13

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 26 Nisan 2022 tarihinde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

AF ÇAĞRISININ ÜÇ GEREKÇESİ

Mahkûm ailelerinden ve cezaevlerindeki kader mahkûmlarından aldığım bilgiler, öğrendiğim sorunlar nedeniyle 9 Nisan’da bir af çağrısında bulundum.
O günden beridir bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de bu amaçla buradayım.
Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var:
⦁ Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz, Toplumsal barışa ihtiyacımız var.
⦁ Cezaevleri doldu, taştı. 271 bin kapasiteli cezaevlerinde 314 bin kişi bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30 - 40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor.
⦁ Yargılamaların hakkaniyete uygun olarak yapılmadığı konusunda şikâyetler arttı. Anayasa Mahkemesi Başkanının bunu teyit eder nitelikte açıklamaları var. Adil yargılanma hakkının ülkemiz için önemli bir mesele olduğunu söylüyor.
İşlediği suçun ağırlığıyla orantılı olmayan ceza alarak haksızlığa uğrayanlar var.

TOPLUMSAL BARIŞ AFFI


Bu gerekçelerle, bugün buradan bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum:
Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da; “toplumsal barış” affı olsun.
Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim.
Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım.

AFFET TÜRKİYE!


Sincan Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum.
Affet Türkiye! Diyorum.
⦁ Anaların hasretini dindirmek için affet…
⦁ Çocukları sevindirmek için affet…
⦁ Haksızlığa uğramışlar için affet…
⦁ Geçmişi geride bırakmak için affet…
⦁ Dünün yaralarını kapatmak için affet…

Toplumsal barış için af çağrısı yapmaya devam edeceğim.
Bu çağrımın karşılık bulacağına inanıyorum.
Adaletsizliğe uğramış, haksızlığa uğramış, bir kişi bile varsa, onun için hak yerini bulmalıdır.