İbrahim İNAN

YETENEKLER
 Kendini işine adayan, yüksek motivasyon,
hedef odaklı, çevik karar verme
 Stratejik hedeflere ulaşabilme becerisi ile
kapsamlı analitik ve problem çözme
 Performansları yönetmek ve
projeksiyonlar yapmak için analitik
beceriler
 Her düzeyde kişilerarası güçlü sözlü ve
yazılı iletişim kurma
 Lojistik sorunları çözmeye yönelik beceri
 Çok kültürlü – kompleks organizasyonlarda
başarılı
DANIŞMANLIK DENEYİMLERİ
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep illerinde 15 yıldır KOBİ yapılandırma ve ihracat uzmanı olarak firma
“Yönetim, Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaşma” danışmanlığı yapmaktadır. Akademik ve mühendis
alt yapısı ile uygulanabilir ve kuruma özel tasarımlanmış eğitimler vermektedir.
Adana Ticaret Odası kapsamında “İhracatı Geliştirme Hamlesi” projesinde 2 yıl boyunca 35 şirketin
ihracata hazırlanması aşamasında gönüllü danışmanlık grubu içinde yer almıştır. Belirlenen 5 firmanın
ihracat danışmanlığını yaparak söz konusu firmalara ihracat yaptırılması sağlanmıştır.
Danışmanlık sürecinde aşağıdaki şirketlerin ihracata hazırlanması için aşağıdaki temel iyileştirilmelerin
yapılarak organizasyonun karlı hale getirilmesi ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi sağlanmaktadır.
 Mevcut kaynakların efektif kullanımı
 İşletme maliyetlerinin doğru analizi
 İşletme için fayda sağlamayan
süreçlerin iyileştirilmesi
 Departmanların verimliliği
 Personellerin doğru yönetilmesi
 Üretim süreçlerinin revize edilmesi
 İş süreçlerinin yeniden
yapılandırılması
 Görev tanımları ve yetkilerin doğru
belirlenmesi
 Doğru likidite döngüsü

EĞİTİM MODÜLLERİNDEN BAZILARI
Junior Chamber International (JCI) sertifikalı ulusal eğitmenlerindendir.
KOBİ Seviye 6 Eğitim Programına eğitimcidir.
 Temel İhracat Eğitimi- İhracatçı Olma
 Ekip Yönetimi Eğitimi
 Kurumsallaşma Eğitimi
 İş Yerinde Verimlilik Eğitimi
 Marka Bilincini Arttırma Eğitimi
 Reklam ve Pazarlama Eğitimi
 Üretim Yönetimi
 İnsan Kaynakları Yönetimi
 Stres Yönetimi Eğitimi
 Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
 Zaman & Bilgi Yönetimi Eğitimi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Eğitimi
 Etkili İletişim & Motivasyon Teknikleri
Eğitimi
 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
ÜLKE DENEYİMLERİ
Aşağıda, CSM ve LESAFFRE şirketlerinin ülke bayilik sistemlerinin kurulması ve satış ve pazarlama
faaliyetlerinin yönetimi ve iş yetkinliklerini artırmak için farklı tecrübelerin edinildiği ülkeler
bulunmaktadır:
 Fransa
 İskoçya
 Hollanda
 Romanya, Moldova
 Bulgaristan
 K.K.T.C.
 Özbekistan
 Kazakistan
 Azerbaycan
 Kırgızistan
 Gürcistan
 Lübnan
ÇALIŞMA HAYATI
MESBAŞ (Mersin Serbest Bölge İşletici A.Ş.), Mersin, Türkiye 2019 –2020
Yönetim Kurulu Danışmanı
Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin, Türkiye 2014 –2020
Dr. Öğretim Üyesi
 Lisans ve lisansüstü dersler
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2014- 2020
 Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü 2015- 2020
 Kuluçka Merkezi Koordinatörü 2016- 2020
CSM Bakery Supplies Gıda San. Tic. A.Ş., İstanbul, Türkiye 2011 –2013
Genel Müdür
 Temelde ihracat artışı ile satış ve pazar payının artırımı (%30 kümülatif ciro artışı, 2011-2012),
maliyetlerin indirgenmesi ve çevik organizasyonel yönetim
 Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde genişletilmiş dağıtım ağının oluşturulması (Toplam 36
distribütör)
 İnovatif ürün ve müşteri memnuniyeti ile birlikte yeni iş modelleri (Sürdürülebilir AR-GE Merkezi)

Lesaffre Türkiye - Özmaya Sanayi A.Ş., İstanbul, Türkiye 1990 –2011
Genel Ticaret Müdürü
 Maya ve türev ürünleri için Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'da Yurtiçi- Yurtdışısatış ve satışsonrası
hizmet faaliyetlerinin 116 distribütör ile B2B ve B2C'de yönetilmesi
 Sunulan inovatif ürün ve hizmetler için 3 yıllık bir stratejik ve aksiyon planlarının oluşturulması
 Özel & kamu endüstriyel ve geleneksel fırınlar için Frigo Tank, Rende System ve KastaliaDispenser sistemlerinin maya pazar payına katkıda bulunmak için inovatif ürün olarak pazara
sunulması
 Gelişmiş satış metodolojileri ile yeniden organize edilen satış gücünün ilgili pazara penetrasyonu
EĞİTİM
Yüksek Lisans: Endüstriyel Psikoloji
Çağ Üniversitesi - Mersin, Türkiye
2018
Doktora: Yönetim ve Organizasyon
Çukurova Üniversitesi - Adana, Türkiye
1993
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği
Strathclyde Üniversitesi - Glasgow, İskoçya
1989
Lisans: İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul, Türkiye
1986
Seminerler:
Seminer: Lesaffre'de yönetici olmak: MANAGERS'CYCLE
Lesaffre Enstitüsü- Paris, Fransa
2010
Seminer: Liderlik
JCI Akademisi (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği)- Göteborg, İsveç
2001
Sivil Toplum Kuruluşları:
Çukurova Genç İşadamları Derneği Kurucu, Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Genç Girişimciler ve
Liderler Derneği Senatörü ve Dijital Girişimcilik ve Kalkınma Derneği Başkanıdır.
Adana Ticaret Odası, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Çukurova Sanayici ve İş Adamları
Federasyonu danışmanlığı görevlerini yürütmüştür.